بنی‌صدر درگذشت

منابع خبری نقل کرده‌اند: سیدابوالحسن بنی صدر  در بیمارستان سالپتریه پاریس درگذشته‌است.

او متولد ۲ فروردین ۱۳۱۲ در استان همدان و پدرش سیدنصرالله بنی‌صدر از روحانیون بانفوذ این شهر بود.

بنی صدر در دانشگاه تهران، اقتصاد و حقوق اسلامی تحصیل خوانده، همین‌طور مسئول سازمان دانشجویان جبهه ملی در دانشگاه تهران بوده و پس از وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ از ایران به فرانسه رفت و تا بازگشت امام راحل به ایران در پاریس ماند.
 
وی نخستین رئیس‌جمهوری تاریخ ایران بود و ریاست شورای انقلاب را نیز بر عهده داشت، اما در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، با رأی مجلس شورای اسلامی استیضاح و از مقام خود عزل شد.